Acties

De actie heeft tot doel de verbruiksgegevens van openbare gebouwen op nauwkeurige wijze en in realtime te verzame- len.

De Stad wil de openbare ruimte aanpassen om te voldoen aan de regionale vereisten voor de (her)aanleg van wegen en ze toegankelijk te maken voor PBM (personen met beperkte mobi- liteit).

De Stad wil het goede voorbeeld geven en actie onder- nemen om hybride en elektrische voertuigen en minder vervuilende voertuigen te gebruiken, in overeenstem- ming met de regionale wetgeving.

De Stad wil het bestaande fietsplan uitbreiden als on- derdeel van het toekomstige Gewestelijk Mobiliteitsplan.

Via een computer die is uitgerust met een identiteits- kaartlezer kunnen de Brusselaars op de website van de Stad Brussel akten van de burgerlijke stand, bevolkings- attesten (gezinssamenstelling,

De Stad Brussel heeft beslist telewerk in te voeren met het project BXL20/21, dat meer bepaald de verhuizing van het administratief centrum, een dematerialisering en de invoering van ‘nieuwe manier

De Stad wil hernieuwbare energie (elektriciteit) produceren op openbare gebouwen en in openbare ruimtes.

Dankzij de nieuwe technologieën wordt de lichtefficiëntie van gebouwen en wegen versterkt en tegelijk wordt het elektriciteitsverbruik verminderd.

De Stad Brussel werkt intensief aan de modernisering van zijn administratie. Een van de aspecten is de digitalisering van de manieren van werken.

De Stad Brussel is bezorgd om de impact die evenementen heb- ben op het milieu en biedt ondersteuning aan de organisatoren van feestelijkheden door hen een online formulier ter beschik- king te ste

Pagina's