ALLEMAAL OP DE FIETS!

fiets

De Stad wil het bestaande fietsplan uitbreiden als on- derdeel van het toekomstige Gewestelijk Mobiliteitsplan. Tussen 2012 en 2018 heeft de Stad het aantal kilometer fietspaden verhoogd, net als het aantal fietsboxen en het aantal fietsbeugels. Fietsers profiteren ook van de voetgangerszone van 45 hectare en de toegankelijkheid van parken via speciale fietswegen. De Stad zal door- gaan met het realiseren van de nodige voorzieningen, informeren van burgers en communiceren via aangepaste signalisatie.

Voornaamste projectdrager :

OE Mobiliteit en Openbare ruimten.

TE BEREIKEN STREEFDOELEN :

  • Bestaande en geplande fietsroutes opnemen in een GemFR-netwerk (gemeentelijke fietsroutes) dat complementair is aan de GFR (gewestelijke fietsroutes), meer zones 30 en infrastructuur voor fietsers realiseren.
  • Bij elke heraanleg van wegen zorgen voor de fietsvriendelijkheid (comfort, veiligheid, vlotheid) van het traject.
  • Verhoging van gemiddeld 30% van het aan- tal fietsers over 10 jaar, vast te stellen op de 20 telpunten van het grondgebied/jaar (naast de tellingen afkomstig van het gewestelijke obser- vatorium).

Verwachte CO2-vermindering : Te berekenen aan de hand van het aantal fietsers.

Ander(e) effect(en) :

  • Sociaaleconomisch: fiets gunstig voor de gezondheid
  • Cultureel: thematische routes
  • Milieu: verbetering van de luchtkwaliteit en minder geluidshinder

OPVOLGINGS- EN EVALUATIE-INDICATOREN :

Opvolgingsindicatoren :

  • Aantal GemFR-signaleringsborden
  • % van de opgeloste problemen voor de fietsers die voordien gesignaleerd werden via Fix my street

Resultaatsindicatoren :

  • Aantal fietsers bij 20 telpunten

Budget : €28.000 (behalve budget voor de werken)