BUNDELING VAN OPENBARE AANBESTEDINGEN

Bundeling van openbare aanbestedingen

De Stad wil de aankoop van goederen en uitrusting optimaliseren door gezamenlijke aanbestedingen uit te schrijven met andere administraties of door deel te nemen aan groepsaankopen. Deze actie zal het mogelijk maken de aankoop te vermijden van producten die niet genoeg worden gebruikt. Gevolgen: kostenbesparingen door schaalvergrotingen, maar ook een vermindering van de CO2-uitstoot voor de productie van goederen, omdat ze niet langer dubbel zullen worden aangekocht.

Voornaamste projectdrager :

In functie van het betrokken goed of de betrokken dienst.

TE BEREIKEN STREEFDOELEN :

• Het gebruik optimaliseren van de goederen en de

infrastructuur die de Stad aankoopt door middel van gegroepeerde overheidsopdrachten of door aan te sluiten bij een opdrachten- of aankoopcentrale.

De ambitie is om het gebruik van bepaalde uitrusting te delen.

Verwachte CO2-vermindering : 30,78 tCO2/jaar

Ander(e) effect(en) :

• Sociaaleconomisch: administratieve vereenvoudiging (één enkele opdracht), kostenbesparingen door schaalvergrotingen (beperking van de kosten).

• Cultureel: innoverend en modern elan in het beheer van de middelen waarover de Stad beschikt.

OPVOLGINGS- EN EVALUATIE-INDICATOREN :

Opvolgingsindicatoren :

• Organiseren van een aankoopgroep / gezamenlijke openbare aanbestedingen met andere administraties.

• Een inventaris van goederen aanleggen waarvan de aankoop en het gebruik gemeenschappelijk kunnen zijn.

Resultaatsindicatoren :

• Aantal overheidsopdrachten dat samen met andere administraties wordt uitgevoerd.

Budget : /