BXL CARTO

Bxl carto

Via de website van de Stad krijgen de inwoners vlot toegang tot een kaart van de verschillende duurzame handelszaken en interessante plaatsen op het grondgebied en van de verschil- lende verenigingen (bv. parken, fietspunten, reparatieplaatsen, ruilmarkten, duurzame restaurants of hotels, wijkcompost, stadslandbouw, pedagogische boerderij, enzovoort).

Voornaamste projectdrager :

OE Duurzame ontwikkeling

TE BEREIKEN STREEFDOELEN :

  • Een dynamische kaart ontwikkelen waarmee de inwoners het ‘duurzame aanbod’ op het grondgebied kunnen zien.

Verwachte CO2-vermindering : niet van toepassing

OPVOLGINGS- EN EVALUATIE-INDICATOREN :

Opvolgingsindicatoren :

  • Aantal nieuwe plaatsen of organisaties dat jaarlijks aan de kaart wordt toegevoegd.

Resultaatsindicatoren :

  • Aantal raadplegingen van de kaart (informaticastatistieken).

Budget : € 5.000