BXLECODATA

Ecodata

De actie heeft tot doel de verbruiksgegevens van openbare gebouwen op nauwkeurige wijze en in realtime te verzame- len. Deze actie zal het mogelijk maken onregelmatigheden op het spoor te komen, ze op te lossen en zo het verbruik en de CO2-uitstoot beter te beheren. Om de gevolgen van de kli- maatopwarming op het grondgebied te evalueren en zich zo goed mogelijk aan te passen, worden er ook gegevens ver- zameld over de stedelijke hitte-eilanden (SHE). Deze informatie wordt ter beschikking gesteld via open data (vrij toegankelijk).

Voornaamste projectdrager : OE Energie

TE BEREIKEN STREEFDOELEN :

 • Informatie verzamelen in realtime
 • 100% van het energieverbruik en van het waterverbruik van de openbare gebouwen wordt gemeten in realtime
 • 100% van het grondgebied geanalyseerd m.b.t. de risi- co’s van klimaatopwarming (stedelijke hitte-eilanden en overstromingen)

Verwachte CO2-vermindering : niet van toepassing

Ander(e) effect(en) :

 • Sociaaleconomisch: Sociale sensibilisering
 • Milieu: Sensibilisering en levenskwaliteit

OPVOLGINGS- EN EVALUATIE-INDICATOREN:

Opvolgingsindicatoren :

 • Aantal geanalyseerde gebouwen
 • % van het grondgebied geanalyseerd
 • % van het verbruik gemeten in realtime
 • Aantal gebouwen waarvan gegevens vrijgegeven zijn
 • % van het grondgebied waarvan gegevens vrijgegeven is

Resultaatsindicatoren :

 • Vaststelling van de vermindering van de hoeveelheden (kWh, m³, CO2e) aan de hand van de monitoring door de jaren heen
 • Aantal onregelmatigheden vastgesteld dankzij de monitoring
 • Feedback van de gebruikers (in geval van opvolging SHE/Overstroming)

Budget : € 1.140.000