BXLSOLAR

Bxl solar

De Stad wil hernieuwbare energie (elektriciteit) produceren op openbare gebouwen en in openbare ruimtes. Het is de bedoe- ling om lokaal te produceren en te verbruiken door de auto- consumptie te bevorderen. Het teveel aan energie dat wordt geproduceerd, kan de Stad doorverkopen via groenestroomcertificaten. Voor deze actie zijn investeringen nodig die rendabel zullen worden door zelfvoorziening en de verkoop van groenestroomcertificaten.

Voornaamste projectdrager :

OE Energie

TE BEREIKEN STREEFDOELEN :

  • Productie van hernieuwbare energie op de openbare gebouwen van de Stad op het hele grondgebied.

  • 27% van het verbruik dekken met lokale hernieuwbare productie.

Ander(e) effect(en) :

  • Sociaaleconomisch: rendement van de investering in fotovoltaïsche energie.
  • Milieu: hernieuwbare energie.

OPVOLGINGS- EN EVALUATIE-INDICATOREN :

Opvolgingsindicatoren :

  • Hoeveelheid m² aan geïnstalleerde zonnepanelen.
  • Aantal gebouwen uitgerust met zonnepanelen .
  • % van de beschikbare dakoppervlakte die wordt gebruikt .

Resultaatsindicatoren :

  • kWp geïnstalleerd.
  • kWh geproduceerd, zelf verbruikt en/of opnieuw doorgegeven.
  • Groenestroomcertificaten

Budget : € 7 tot 8 miljoen