EEN ELEKTRONISCH LOKET TEN DIENSTE VAN DE PLANEET

elektronisch loket ten dienste van de planeet

Via een computer die is uitgerust met een identiteits- kaartlezer kunnen de Brusselaars op de website van de Stad Brussel akten van de burgerlijke stand, bevolkings- attesten (gezinssamenstelling, getuigschrift van woonst...) en uittreksels van het strafregister aanvragen.

Het aangevraagde document heeft bewijskracht en kan worden afgedrukt.

Bovendien worden ouderen, dankzij het project SeniorOnline, opgeleid in het gebruik van het online loket bij hen thuis, zodat ze zich niet meer hoeven te ver- plaatsen.

Bovendien heeft de Stad op zijn hele grondgebied 15 terminals geplaatst voor burgers die niet per definitie toegang hebben tot een computer. Ze staan op de volgende plaatsen:

 • In het centrum (Administratief Centrum, Open- bare Computerruimte (OCR) van de Bibliotheek van de Rijke Klaren, OCR Double click OCMW, OCR BRAVVO, OCR Werkcentrale)
 • In Neder-Over-Heembeek (verbindingsbureau)
 • In de Louizawijk (verbindingsbureau)
 • In Laken (verbindingsbureau en OCR Buurthuis Modelwijk)
 • In Haren (verbindingsbureau)

Dankzij deze verwezenlijkingen werd de toestroom aan de fysieke loketten in 2017 met bijna 13% verminderd. Het doel van de Stad is nu om het de inwoners van Brussel moge- lijk te maken de administratieve formaliteiten die ze voor andere departementen moeten vervullen eveneens online te doorlopen.

Voornaamste projectdrager :

Departement Demografie

TE BEREIKEN STREEFDOELEN :

 • Het gebruik van het elektronisch loket voor de verrichtingen Bevolking, Burgerlijke Stand en Strafregister met 15% verhogen tegen eind 2018.
 • 70% van de bestaande verrichtingen Bevolking, Burgerlijke Stand en Strafregister uitvoeren via het elektronisch loket tegen eind 2019.
 • Het gebruik van de terminals van het elek- tronisch loket met 15% verhogen tegen eind 2019.
 • Tegen september 2018 beschikken over een mobiele dienstenbus (ten minste twee en een halve dag per week).
 • Elk jaar 25 opleidingen “SeniorOnline” organiseren.

Verwachte CO2-vermindering : 0,9 tCO2/jaar

Ander(e) effect(en) :

 • Sociaaleconomisch: betere dienstverlening voor de burgers.

OPVOLGINGS- EN EVALUATIE-INDICATOREN :

Opvolgingsindicatoren :

 • Aantal documenten besteld via het elektronisch loket.
 • Aantal documenten afgeleverd aan elke terminal.
 • % akten van burgerlijke stand besteld via het elektronisch loket / fysiek loket.
 • % bevolkingsattesten besteld via het elek- tronisch loket / fysiek loket.
 • % uittreksels van het strafregister besteld via het elektronisch loket / fysiek loket.

Resultaatsindicatoren :

 • Raming van het aantal vermeden kilometer (per vervoerswijze)/jaar.

Budget : € 55.000