EEN GROEN PARTICIPATIE-BUDGET

groen participatie-budget

Met deze actie kunnen de burgers bepaalde aanplantingspro- jecten kiezen die de Stad vervolgens zal uitwerken. Via een informatiedienst die de Stad ontwikkelt, kunnen de Brusselaars de vooruitgang volgen van de projecten die worden uitgevoerd.

Voornaamste projectdrager : OE Groene Ruimten

TE BEREIKEN STREEFDOELEN :

  • Een participatiebudget van € 200.000 voorzien om de ontwikkeling van aanplantingsprojecten op het grond- gebied te financieren.

Verwachte CO2-vermindering : niet van toepassing

Ander(e) effect(en):

  • Cultureel: werken aan burgerparticipatie.
  • Milieu: verkleinen van hitte-eilanden.

OPVOLGINGS- EN EVALUATIE-INDICATOREN :

Opvolgingsindicatoren :

  • Aantal burgers dat is ingeschreven om te stemmen.

Resultaatsindicatoren :

  • Aantal stemmen.
  • Aantal ondersteunde projecten.

Budget : €210.000