MET VRIENDELIJKE GROENTEN

groenten

Door de strijd aan te gaan met voedselverspilling en een mini­mum aan biologische producten en vegetarische gerechten aan te bieden wil deze actie een gezonder en duurzamer alternatief bieden voor de huidige schoolkantines. De actie zal ook toelaten aan de bewustmaking van de leerlingen te werken, door moestuinen aan te leggen, activiteiten op het vlak van tuinieren te ontwikkelen, het telen en oogsten van groenten en door kookworkshops te organiseren die deel uitmaken van het programma.

Voornaamste projectdrager :

Departement Openbaar Onderwijs

TE BEREIKEN STREEFDOELEN :

• Het label Good Food verkrijgen.

• 1 moestuin per school.

Verwachte CO2-vermindering : 66 tCO2/jaar

Ander(e) effect(en) :

• Sociaaleconomisch: minder voedselverspilling, minder ongezonde voeding, ondersteuning van de lokale productie.

• Cultureel: bewustmaking van de kinderen / onderwijs gericht tegen ongezonde voeding .

• Milieu: minder afval, minder vervoer (lokale en seizoensproducten).

OPVOLGINGS- EN EVALUATIE-INDICATOREN :

Opvolgingsindicatoren :

• Aantal scholen dat om begeleiding heeft gevraagd om het label Good Food te behalen.

Resultaatsindicatoren :

• Aantal scholen dat het label Good Food heeft gekregen.

• Aantal gerechten die vegetarisch zijn, evenwichtig zijn en die geen rundsvlees bevatten.

• Feedback van de gebruikers over de tevredenheid op het vlak van smaak.

Budget : € 15.000