NAAR EEN DUURZAAM STADSVERBRUIK

Duurzaam stadsverbruik

Overheidsopdrachten vertegenwoordigen een jaarlijks bedrag van 33 miljard euro in Belgiƫ, goed voor meer dan 10% van het bbp. Opdrachten met duurzame voorwaarden hebben bijgevolg een impact op het aanbod van producten en diensten die worden verkocht. Om deze reden werd een commissie voor duurzame aankopen in het leven geroepen. Geholpen door externe deskun- digen overloopt ze de verschillende bestekken. Het doel: telkens wanneer dat mogelijk is milieu-, sociale en ethische voorwaarden opnemen in die bestekken.

Voornaamste projectdrager :

Commissie duurzame aankopen

TE BEREIKEN STREEFDOELEN :

  • Stelselmatig gebruik maken van duurzame materialen, uitrustingen, oplossingen en diensten, onder voorbehoud van verantwoordingen waarmee de commissie voor duur- zame aankopen instemt.

Verwachte CO2-vermindering : 39,79 tCO2/jaar

Ander(e) effect(en) :

  • Sociaaleconomisch: inschakeling in het beroepsleven

OPVOLGINGS- EN EVALUATIE-INDICATOREN :

Opvolgingsindicatoren :

  • Aantal door de commissie herziene opdrachten

Resultaatsindicatoren :

  • Aantal opdrachten met duurzame bepalingen

Budget : In functie van het product of de dienst