SAMEN VOOR HET KLIMAAT

Samen voor het klimaat

Elk jaar organiseert de Stad een informatieve en sensibiliserende actie voor burgers en lokale actoren. Deze actie wil informatief en leerrijk zijn. Er kunnen conferenties en ontmoetings- momenten georganiseerd worden of workshops met goede prak- tijkvoorbeelden over hoe we zelf concreet verandering in gang kunnen zetten. De Stad gaat op zoek naar expertise bij lokale partners zoals universiteiten, hogescholen, ngo’s en verenigingen. Het doel is ook om het overleg met de burgers opnieuw aan te zwengelen door middel van participatieve workshops of online ideeënbussen voor het klimaatplan.

Voornaamste projectdrager: OE Internationale Solidariteit.

TE BEREIKEN STREEFDOELEN:

 • Elk jaar een bewustmakingsevenement organiseren over de klimaatuitdagingen.
 • Communiceren over de projecten en acties die worden georganiseerd in het kader van het klimaatplan van de Stad.
 • Een nieuwe raadpleging van de burgers organiseren (ideeën, nieuwe acties).

Verwachte CO2-vermindering: niet van toepassing

Ander(e) effect(en):

 • Sociaaleconomisch: vermindering van de energiefactuur, burgers informeren, actoren met elkaar in contact brengen.

OPVOLGINGS- EN EVALUATIE-INDICATOREN:

Opvolgingsindicatoren:

 • Aantal jaarlijkse evenementen tegen 2030.
 • Aantal deelnemers.
 • Aantal actoren van het grondgebied/van de stad (aantal stands, exposanten) per type (bedrijven, scholen, universiteiten, vzw’s enz.).
 • Aantal activiteiten per evenement.

Resultaatsindicatoren:

 • Aantal personen die van mening zijn veranderd na afloop van het evenement (peiling).
 • Aantal personen dat vindt beter geïnformeerd te zijn na afloop van het evenement.
 • Aantal tot stand gebrachte partnerschappen die na één jaar nog bestaan (evenement van het volgende jaar).
 • Aantal nieuwe pilootprojecten.

Budget: €20.000