We are the change

De Stad Brussel heeft het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie ondertekend en heeft zijn klimaatactieplan opgesteld. Deze nieuwe verbintenis sluit aan bij de Agenda 21 waarmee in 2008 werd begonnen.

Het is een essentieel instrument om de inspanningen te plannen die tot doel hebben de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en het grondgebied aan te passen aan de klimaatveranderingen.