Acties

Groepsaankoop van groene stroom

De Stad organiseert een groepsaankoop van energie (gas en 100% groene elektriciteit) voor particulieren, vrije beroepen en kleine handelszaken in de Stad Brussel.

Schoolmobiliteit

De Stad wil veelzijdiger schoolvervoer en meer actieve school- mobiliteit (fiets, te voet).

Stad houdt van hout

De Stad wil een zicht krijgen op de verschillende manieren waarop producten die afkomstig zijn van boom- en bosbeheer, kunnen gebruikt worden.

Vergroenen vergunnen

Naar het voorbeeld van andere steden (Parijs, Luik ...) wil de Stad Brussel een online instrument ontwikkelen voor de inwoners of groepen van inwoners die een vergroeningsvergunning willen aanvrage

Regenwater

Het waterbeheer staat centraal in de bezorgdheid van de Stad Brussel die hiervoor een heel eigen strategie uitstippelt.

Levende daken

Platte daken kunnen voor vele zaken worden gebruikt: energieproductie, plantengroei, opvang van regenwater, moestuin, bijenteelt, enzovoort.

Premie voor het klimaat

De risico’s als gevolg van de klimaatwijzigingen voor de ver- stedelijkte gebieden in Brussel zijn enerzijds overstromingen en anderzijds stedelijke hitte-eilanden.

groene verbindingen

De Stad Brussel werkt aan een netwerk van plantengroei dat de groene ruimtes, wegen, paden, fiets- en voetgangersroutes en de bestaande gewestelijke groene en blauwe netwerken met elkaar verbindt.

Brucity

Het huidige administratief centrum is verouderd en beantwoordt niet langer aan de noden op het vlak van onthaal van het publiek.

eco-begrazing

De Stad wil experimenteren met ecologische begrazing voor het onderhoud van sommige percelen en groene ruimtes. Het is dus nodig om een zicht te krijgen op de plaatsen waar deze

Pagina's