Acties

Peas

Een vegetarisch gerecht vertegenwoordigt 50% minder CO2 in vergelijking met een vleesmaaltijd.

sensibilisering van de handelaars

De Stad wil workshops organiseren om de handelaars te sensi- biliseren voor energiebesparingen.

Ruimtes voor de burgers

De Stad wil leegstaande ruimtes ter beschikking stellen van verenigingen en groepen van burgers om duurzame initiatieven te bevorderen.

Baby boom

Voor elke geboorte van een Brusselaar op het grondgebied van de Stad Brussel wordt er een boom geplant in het Zuiden. Het doel is om een project van koolstofcertificering uit te voeren.

Bxl carto

Via de website van de Stad krijgen de inwoners vlot toegang tot een kaart van de verschillende duurzame handelszaken en interessante plaatsen op het grondgebied en van de verschil- lende vereniging

Change

De Stad wil Dinsdagen van het Leefmilieu wijden aan de pro- blematiek van de klimaatverandering.

auto

Om dit systeem te bevorderen moet er een databank worden aangelegd en moet er een kaart worden gemaakt waarin alle plaatsen van autodelen worden opgenomen.

personeel zet zich in voor het klimaat

Om bij het personeel van de Stad een teamspirit te ontwikkelen en de deelnemers ertoe te bewegen een groter engagement aan te gaan voor de duurzame ontwikkelingen waarvoor de Stad zich inzet, worde

groenten

Door de strijd aan te gaan met voedselverspilling en een mini­mum aan biologische producten en vegetarische gerechten aan te bieden wil deze actie een gezonder en duurzamer alternatief bieden voor

school

De bewustmaking van kinderen is van cruciaal belang om aan te zetten tot gedragswijzigingen bij de bevolking.

Pagina's