ACTIEVE SCHOOLMOBILITEIT

Schoolmobiliteit

De Stad wil veelzijdiger schoolvervoer en meer actieve school- mobiliteit (fiets, te voet). De actie omvat een betere bereikbaar- heid van de scholen voor fietsers en schooluitstappen met de fiets (bv. naar het zwembad, uitstappen). Bovendien wil de Stad scholen stimuleren om een vervoerspark van fietsen, roller- skates en steps aan te leggen. Daarnaast wil de Stad ‘fietsdiplo- ma’s’ aan de leerlingen uitreiken en hen stimuleren om met de fiets of te voet naar school te komen.

Voornaamste projectdrager :

Departement Openbaar Onderwijs

TE BEREIKEN STREEFDOELEN :

 • 10% meer fietsers en voetgangers.
 • 10% meer scholen met een binnenparking voor fietsen.
 • Organisatie van het vervoer van en naar school met de fiets, ‘cyclobus’, omkaderd door ouders/begeleiders.
 • Voor de scholen die dat willen de verplaatsingen naar het zwembad veeleer met de fiets of te voet dan met de bus organiseren.
 • Ten minste 2 schooluitstappen per jaar met de fiets organiseren.

Verwachte CO2-vermindering : 7 tCO2/jaar

Ander(e) effect(en) :

 • Sociaaleconomisch: vermindering van de energiefactuur en de vervoerkosten
 • Cultureel: de kinderen sensibiliseren voor de dagelijkse voordelen van actieve mobiliteit
 • Milieu: betere luchtkwaliteit

OPVOLGINGS- EN EVALUATIE-INDICATOREN :

Opvolgingsindicatoren :

 • % scholen met een SVP (schoolverplaatsingsplan), een fietsparking, die fietsdiploma’s uitreiken, met gezamenlijk vervoer naar/van school met de fiets of te voet (toename met 3% in 2 jaar)
 • Aantal diploma’s
 • % kinderen dat met de fiets naar school komt

Resultaatsindicatoren :

 • Evolutie van de verhouding tussen de percentages van de verschillende vervoerswijzen
 • Hoeveelheid aangelegde infrastructuur voor fietsers

Budget : € 132.000