BABY BOOM

Baby boom

Voor elke geboorte van een Brusselaar op het grondgebied van de Stad Brussel wordt er een boom geplant in het Zuiden. Het doel is om een project van koolstofcertificering uit te voeren. Dit bestaat uit het planten van bomen om de effecten van onze CO2-uitstoot te verminderen en zo bij te dragen tot de herbebossing in samenwerking met een of meerdere ngo’s. De ouders van de pasgeborenen worden op de hoogte gebracht van de actie door een kaartje dat ze meekrijgen bij de geboorteaangifte. De informatie zal ook bekendgemaakt worden op de website van de Stad.

Voornaamste projectdrager :

OE Internationale Solidariteit

TE BEREIKEN STREEFDOELEN :

  • In een land op het zuidelijk halfrond een boom planten voor elke baby die geboren wordt op het grondgebied van de Stad Brussel (ca. 2.000 per jaar).

  • Bijdragen aan het internationale aspect zoals gevraagd door het Burgemeestersconvenant, door te helpen bij de herbebossing van de landen op het zuidelijk halfrond.

Verwachte CO2-vermindering : 13 tCO2/jaar

Ander(e) effect(en) :

  • Sociaaleconomisch: het werk van de lokale ngo’s en de opbrengsten/bijdrage indien de bomen eetbare voedingswaren voortbrengen.

  • Cultureel: solidariteit.

  • Milieu: herbebossing, biodiversiteit, CO2-opname.

OPVOLGINGS- EN EVALUATIE-INDICATOREN :

Opvolgingsindicatoren :

  • Aantal geboortes.

  • Aantal aangeplante bomen.

Resultaatsindicatoren :

  • Opgenomen kg CO2.

  • Aantal gecreëerde koolstofkredieten.

Budget : €25.000/jaar