BEHEER VAN HET REGENWATER

Regenwater

Het waterbeheer staat centraal in de bezorgdheid van de Stad Brussel die hiervoor een heel eigen strategie uitstippelt. Er zijn meerdere doelstellingen: drastische vermindering van het lozen van regenwater in de riolering, hergebruik van regenwater, enzovoort. De taskforce Water wordt belast met dit alternatief beheer, meer bepaald door middel van verschillende opleiding- en voor de medewerkers van de betrokken technische diensten. Er wordt ook een bevoegdheid “water” gecreëerd op politiek vlak.

Voornaamste projectdrager : OE Planning en Ontwikkeling

TE BEREIKEN STREEFDOELEN :

 • De veerkracht van de Stad Brussel ten aanzien van hevige regenval versterken.

 • Ten minste één medewerker van elke betrokken cel van de departementen Openbaar Patrimonium, Stedenbouw, Wegeniswerken en Grondregie opleiden.

 • Een taskforce oprichten.

 • Een denkoefening rond “water” opnemen in de piloot- projecten van de Stad.

Verwachte CO2-vermindering : niet van toepassing

Ander(e) effect(en) :

 • Sociaaleconomisch: vermindering van het overstro- mingsrisico in de getroffen wijken.

 • Cultureel: landschappen met hydraulische elementen (poelen, rivieren enz.).

 • Milieu: vermindering van het energieverbruik, bestrijding van stedelijke hitte-eilanden.

OPVOLGINGS- EN EVALUATIE-INDICATOREN :

Opvolgingsindicatoren :

 • % medewerkers die daadwerkelijk de opleidingen vol- gen

 • Officiële oprichting van de taskforce Water

 • Per pilootproject:

  • % hergebruikt regenwater / hoeveelheid die rechtstreeks naar de collector wordt gestuurd

  • % verbruik drinkbaar water / referentieverbruik

Resultaatsindicatoren :

 • Aantal projecten met alternatief beheer van regenwater.

Budget : afhankelijk van de projecten