BETERE TOEGANKELIJKHEID

toegankelijkheid

De Stad wil de openbare ruimte aanpassen om te voldoen aan de regionale vereisten voor de (her)aanleg van wegen en ze toegankelijk te maken voor PBM (personen met beperkte mobi- liteit). Wanneer de Stad Brussel de PAVE (toegankelijkheidsplannen voor de weg en de openbare ruimte) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ontvangt, zal de Stad prioriteiten stellen en de acties begroten die op het grondgebied moeten worden uitgevoerd en werkingsrichtlijnen voorzien. Voor elke in- terventie in een straat zal de betrokken afdeling de PAVE-computerdatabase raadplegen.

Voornaamste projectdrager : OE Studies en Vergunningen (Wegeniswerken)

TE BEREIKEN STREEFDOELEN :

Minimum 10 anomalieën (met betrekking tot de toegankelijkheid van voetpaden) vastgelegd in PAVE per jaar oplossen.

Verwachte CO2-vermindering : niet van toepassing

Ander(e) effect(en) :

  • Sociaaleconomisch: meer rekening houden met PBM.
  • Milieu: verminderde effecten van luchtvervuiling op de gezondheid / positieve effecten van bewegen op gezondheid.

OPVOLGINGS- EN EVALUATIE-INDICATOREN :

Opvolgingsindicatoren :

  • Aantal opgeloste anomalieën / jaar

Resultaatsindicatoren :

  • Aantal anomalieën op het grondgebied (wat betreft de toegankelijkheid van voetpaden) vastgesteld in de PAVE.

Budget : € 5.000