BRUCITY, EEN PASSIEF GEBOUW

Brucity

Het huidige administratief centrum is verouderd en beantwoordt niet langer aan de noden op het vlak van onthaal van het publiek. Om deze reden voorziet het project Brucity (het nieuwe administratief centrum) in de bouw van een modern gebouw voor bijna 1.700 werkne- mers van de Stad Brussel. De energieprestatie van het gebouw zal van het passieve type zijn, in overeenstem- ming met de geldende normen in het Brussels Hoofd- stedelijk Gewest (EPB 2015). Het gebouw zal voorzien worden van fotovoltaïsche zonnepanelen, een systeem van warmtekrachtkoppeling, volledige ledverlichting, een systeem voor de opvang van regenwater voor het sanitair en voor de bakken van een bedrijfsmoestuin op het dak.

Voornaamste projectdrager :

OE Werken en beheer van het openbaar patrimonium

TE BEREIKEN STREEFDOELEN :

 • Het primaire energieverbruik van het admini- stratief centrum van de Stad Brussel met 65% verminderen.

 • Een netto verwarmingsbehoefte lager dan of gelijk aan 15 kWh/m²/jaar.

 • Een primair energieverbruik lager dan of gelijk aan 85kWh/m²/jaar.

 • Het verbruik van leidingwater van het admini- stratief centrum verminderen met 1.500 m³ water/ jaar.

 • 10% van de primaire energiebehoeften van Bru- city dekken door de productie van hernieuwbare energie (fotovoltaïsche panelen en systeem van warmtekrachtkoppeling).

 • Voor Brucity het certificaat Breeam Very Good verkrijgen.

Verwachte CO2-vermindering : 324,9 tCO2/jaar

Ander(e) effect(en) :

 • Milieu: vermindering van het waterverbruik, vermindering van de verplaatsingen van de burgers.

OPVOLGINGS- EN EVALUATIE-INDICATOREN :

Opvolgingsindicatoren :

 • Bijgewerkte berekeningen bij de oplevering van het gebouw

 • Certificering Breeam very good

Resultaatsindicatoren :

 • Waterverbruik

 • Gasverbruik

 • Elektriciteitsverbruik

 • Productie van hernieuwbare energie (HNE) in kWh

 • % dekking door HNE van de verbruikte primaire energie

Budget : Het Brucity-project vereist een investering van € 135 000 000