BRUSSEL PAPERS

Brussel papers

De Stad Brussel werkt intensief aan de modernisering van zijn administratie. Een van de aspecten is de digitalisering van de manieren van werken. Het gaat meer bepaald om het digita- liseren van fysieke dossiers die regelmatig moeten worden geraadpleegd en het vermijden om papier te gebruiken voor de activiteiten van de Stad.

Voornaamste projectdrager :

Program manager Digitale Processen.

TE BEREIKEN STREEFDOELEN :

  • Eind 2021: 50% van de strikt interne processen maakt geen gebruik meer van papier.
  • Eind 2021: 50% van de processen in verband met de burgers maakt geen gebruik meer van papier.
  • Eind 2021: het papierverbruik is gedaald met 60%. Verwachte CO2-vermindering : 20 tCO2/jaar

Ander(e) effect(en) :

  • Milieu: de digitalisering van de processen zal telewerk mogelijk maken, dus ook een afname van het woon-werkverkeer.

OPVOLGINGS- EN EVALUATIE-INDICATOREN :

Opvolgingsindicatoren :

  • Percentage gedigitaliseerde processen.

Resultaatsindicatoren :

  • Evolutie van het papierverbruik (excl. scholen)/vorig jaar

Budget : € 1 600 000 (voor 2018)