DE GROENE VERBINDINGEN

groene verbindingen

De Stad Brussel werkt aan een netwerk van plantengroei dat de groene ruimtes, wegen, paden, fiets- en voetgangersroutes en de bestaande gewestelijke groene en blauwe netwerken met elkaar verbindt. Voor dit project moeten kaarten van de wegen en paden worden opgemaakt en moeten de mogelijkheden van aansluiting op de bestaande netwerken worden bekeken. Een eerste zone van het netwerk wordt aangelegd in Haren en zal daarna worden uitgebreid naar andere delen van het grond- gebied. De bevolking wordt geïnformeerd door middel van bewustmakingsacties en publicaties.

Voornaamste projectdrager :

OE Planning en Ontwikkeling

TE BEREIKEN STREEFDOELEN:

  • Een gemeentelijk groen netwerk onderhouden en ontwikkelen ter aanvulling van de gewestelijke groene en blauwe netwerken, om actieve mobiliteit te stimuleren.

Verwachte CO2-vermindering : moeilijk te berekenen

Ander(e) effect(en) :

  • Sociaaleconomisch: aangename omgeving, toegan- kelijkheid, veiligheidsgevoel.

  • Milieu: minder fijnstof, betere luchtkwaliteit.

OPVOLGINGS- EN EVALUATIE-INDICATOREN :

Opvolgingsindicatoren :

  • Aantal meter onderhouden/aangelegde paden.

  • Verhouding aangelegde trajecten/geplande trajecten.

Resultaatsindicatoren :

  • Aantal kilometer doorlopend traject

Budget : wordt per geval beoordeeld