DE STAD HOUDT VAN HOUT

Stad houdt van hout

De Stad wil een zicht krijgen op de verschillende manieren waarop producten die afkomstig zijn van boom- en bosbeheer, kunnen gebruikt worden. Die producten kunnen immers opnieuw worden gebruikt en worden omgezet in houtsnippers, brandhout ... Het doel bestaat erin voor elke zone de hoeveelheden bruikbare producten vast te stellen en een aangepast beheer toe te passen.

Voornaamste projectdrager :

OE Groene Ruimten en Energie

TE BEREIKEN STREEFDOELEN :

  • 100% van het bomenerfgoed krijgt gedifferentieerd beheer.

Verwachte CO2-vermindering : moeilijk te berekenen

Ander(e) effect(en) :

  • Sociaaleconomisch: ontvangsten voor de Stad in geval van verkoop van houtproducten en afname van de uit- gaven in geval van eigen verbruik.

  • Cultureel: waardering van het landschap, esthetische voordelen.

  • Milieu: biodiversiteit, energieproductie op basis van een lokale hernieuwbare bron, bestrijding van afspoeling.

  • Gezondheid: productie van zuurstof / luchtzuivering, bescherming tegen de hitte.

OPVOLGINGS- EN EVALUATIE-INDICATOREN :

Opvolgingsindicatoren :

  • Aantal ton verbruikt / geproduceerd hout

Resultaatsindicatoren:

idem

Budget : intern