ECO-BEGRAZING

eco-begrazing

De Stad wil experimenteren met ecologische begrazing voor het onderhoud van sommige percelen en groene ruimtes. Het is dus nodig om een zicht te krijgen op de plaatsen waar deze

dieren kunnen verblijven, op zoek te gaan naar gespecialiseerde dienstverleners en vervolgens de begrazing te testen op de aangewezen plaatsen. Bovendien moeten deze ruimtes zo worden ingericht dat dieren er tijdelijk kunnen verblijven (even- tuele creatie van hokken, plaatsen van afsluitingen, enzovoort).

Voornaamste projectdrager : OE Groene Ruimten

TE BEREIKEN STREEFDOELEN :

  • Ecologische begrazing ontwikkelen voor de groene ruimtes die de Stad beheert. Hierdoor daalt het brandstofverbruik voor het maaien van groene ruimtes.

Verwachte CO2-vermindering : moeilijk te berekenen

Ander(e) effect(en) :

  • Sociaaleconomisch: ontwikkeling van kweek- mogelijkheden voor schapen / geiten in de stad, besparingen op het onderhoud van de percelen (brandstof, bestrijdingsmiddelen / meststoffen), werktijd van het personeel GR vrijmaken voor andere taken.

  • Cultureel: de bezoekers sensibiliseren voor de bescherming van de natuur in de stad, pedagogische activiteiten, landschapswinst voor de bevolking en het toerisme.

  • Milieu: biodiversiteit enzovoort.

OPVOLGINGS- EN EVALUATIE-INDICATOREN :

Opvolgingsindicatoren :

  • Aantal aren begraasde terreinen

Resultaatsindicatoren :

  • Aantal aren grasland dat wordt onderhouden dankzij begrazing

Budget : €37.000