EEN PREMIE VOOR HET KLIMAAT

Premie voor het klimaat

De risico’s als gevolg van de klimaatwijzigingen voor de ver- stedelijkte gebieden in Brussel zijn enerzijds overstromingen en anderzijds stedelijke hitte-eilanden. Om deze gevolgen te beperken wil de Stad Brussel een premie in het leven roepen voor eigenaars en huurders. Deze steun kan hen ertoe bewegen meer waterdoorlatende en groene oppervlakten aan te leg- gen in geval van renovatie of heropbouw van gebouwen. Deze groene oppervlakten bieden twee voordelen: ze laten toe dat het water doorsijpelt in de bodem in geval van felle regens en ze zorgen er ook voor dat de warmte wordt opgenomen.

Voornaamste projectdrager :

OE Planning en Ontwikkeling

TE BEREIKEN STREEFDOELEN :

  • Een premie voor de inwoners ontwikkelen met als doel de doorlaatbaarheid van de bodem te vergroten en over- stromingen tegen te gaan.

Verwachte CO2-vermindering : niet van toepassing

Ander(e) effect(en) :

  • Milieu: vermindering van de intensiteit van de hitte- eilanden, verhogen van de doorlaatbaarheid van de bodem.

OPVOLGINGS- EN EVALUATIE-INDICATOREN :

Opvolgingsindicatoren :

  • Goedkeuring van het reglement m.b.t. de premie

  • Toegekend jaarlijks budget

Resultaatsindicatoren :

  • Aantal toegekende premies

Budget : €50.000 voor de premies