EEN VEELZIJDIG WAGENPARK

Veelzijdig wagenpark

De Stad wil het goede voorbeeld geven en actie onder- nemen om hybride en elektrische voertuigen en minder vervuilende voertuigen te gebruiken, in overeenstem- ming met de regionale wetgeving. Daarnaast vergroot de Stad ook het aandeel van elektrische apparaten bij de industriële apparatuur en de tuinbouwmachines.

De centralisatie van diensten in het nieuwe administra- tieve centrum en de invoering van telewerk zullen ook het delen van auto’s voor personeel van verschillende diensten mogelijk maken, wat resulteert in een ver- mindering van het aantal auto’s en multifunctionele voertuigen (MPV’s). De Stad wil ook het gebruik van de fiets voor korte afstanden stimuleren door vracht- en bakfietsen ter beschikking te stellen voor het vervoer van materiaal.

Voornaamste projectdrager :

Departement Wegeniswerken

TE BEREIKEN STREEFDOELEN :

 • Systematisch opnemen van een milieuclausule in de specificaties voor de aanschaf van nieuwe voertuigen die 30% van de punten vertegen- woordigt bij de beoordeling van de offertes.
 • 15% toename van het aantal hybride en elek- trische voertuigen in 4 jaar tijd voor de categorie ‘lichte bedrijfswagens’.
 • 15% vermindering van het aantal auto’s en multi- functionele voertuigen (MPV’s) / monovolumes in 4 jaar.
 • 15% toename van het aandeel van elektrische apparaten voor industriële apparatuur en tuin- bouwmachines (elektrotrucks (‘goupils’), afvalzuigers, blazers, trimmers, heggenscharen ...).
 • 5 vracht- en bakfietsen ter beschikking stellen voor de verplaatsingen van personeel waarbij een bepaald volume slechts enkele kilometers ver vervoerd moet worden (logistiek).

Verwachte CO2-vermindering : 7,5 tCO2/jaar

Ander(e) effect(en) :

 • Sociaaleconomisch: besparing op brandstof doordat voertuigen met een verbrandingsmotor vervangen worden door elektrische of hybride voertuigen.
 • Cultureel: gedragsverandering gericht op het rationele gebruik van zuinigere voertuigen
 • Milieu: verbetering van de luchtkwaliteit, minder geluidshinder

OPVOLGINGS- EN EVALUATIE-INDICATOREN :

Opvolgingsindicatoren :

 • Hoeveelheid nieuwe voertuigen, elektrische of hybride industriële uitrusting en tuinbouwmachines.
 • Aantal vracht- en bakfietsen.

Resultaatsindicatoren :

 • Km afgelegd met hybride of elektrische voertuigen
 • Verbruik van benzine- en dieselvoertuigen

Budget : €2.200.000