GIVE PEAS A CHANCE

Peas

Een vegetarisch gerecht vertegenwoordigt 50% minder CO2 in vergelijking met een vleesmaaltijd. De Stad Brussel wil de restauranthouders op het grondgebied van de Stad Brussel voorstellen om stelselmatig een vegetarisch gerecht toe te voegen aan hun kaart, op basis van de definitie van een vegetarisch gerecht van het Good Food-label. De Stad zal eenvoudige communicatiemiddelen voorzien voor de restauranthouders die aan de actie deelnemen om de aandacht te vestigen op het engagement dat zij aangaan in het kader van het Klimaatplan van de Stad Brussel. Bovendien wordt de zaak van de restauranthouders die zich engageren opgenomen op de duurzaamheidskaart van de Stad Brussel.

Voornaamste projectdrager :

Ondernemen-brucity.be

TE BEREIKEN STREEFDOELEN :

  • Toename met 3% per jaar van het aantal restaurants dat stelselmatig een nieuw vegetarisch gerecht toevoegt aan de kaart zodat op lange termijn, tegen 2030, alle restau- rants ten minste één vegetarisch gerecht aanbieden.

Verwachte CO2-vermindering : moeilijk te berekenen.

Ander(e) effect(en) :

  • Welzijn, gezonde voeding

OPVOLGINGS- EN EVALUATIE-INDICATOREN :

Opvolgingsindicatoren :

  • Aantal restaurants dat zich inzet om een nieuw vegetarisch gerecht toe te voegen aan hun kaart.

Resultaatsindicatoren :

  • Totaal aantal vegetarische gerechten dat wordt opgenomen op de kaarten van de restauranthouders ter vervanging van een vleesgerecht.

Budget : € 22.500