GROEPSAANKOOP VAN GROENE STROOM

Groepsaankoop van groene stroom

De Stad organiseert een groepsaankoop van energie (gas en 100% groene elektriciteit) voor particulieren, vrije beroepen en kleine handelszaken in de Stad Brussel. Het doel is om zoveel mogelijk deelnemers samen te brengen om sterker te staan voor de onderhandelingen over de energieprijs. De actie wordt om de drie jaar opnieuw georganiseerd.

Voornaamste projectdrager :

OE Milieuraadgeving

TE BEREIKEN STREEFDOELEN :

  • 4.000 personen nemen deel aan de groepsaankoop.
  • 2.000 personen aanvaarden het overeengekomen aanbod.

Verwachte CO2-vermindering : 31,73 tCO2/jaar

Ander(e) effect(en) :

  • Sociaaleconomisch: de koopkracht van de consumenten verbeteren.
  • Milieu: 100% groene elektriciteit leveren.

OPVOLGINGS- EN EVALUATIE-INDICATOREN :

Opvolgingsindicatoren :

  • Aantal ingeschreven deelnemers voor de groepsaan- koop.

Resultaatsindicatoren :

  • Aantal ondertekende contracten.

Budget : € 60.000