HET PERSONEEL ZET ZICH IN VOOR HET KLIMAAT

personeel zet zich in voor het klimaat

Om bij het personeel van de Stad een teamspirit te ontwikkelen en de deelnemers ertoe te bewegen een groter engagement aan te gaan voor de duurzame ontwikkelingen waarvoor de Stad zich inzet, worden er jaarlijks drie activiteiten georganiseerd. Bijvoorbeeld: onkruid wieden, filmvertoningen, conferenties, fietsroutes, degustaties, enzovoort. Er wordt een vragenlijst op- gesteld voor evaluatie vóór en na de activiteit om het niveau van bewustwording / kennis van het behandelde thema te meten.

Voornaamste projectdrager :

OE Milieuraadgeving

TE BEREIKEN STREEFDOELEN :

  • (minstens) 150 personen per jaar doen deelnemen aan bewustmakingsactiviteiten over duurzame ontwikkeling die voor het personeel worden georganiseerd.
  • 50% van de deelnemers toont over een betere ken- nis van het probleem te beschikken na afloop van de activiteit (gemeten aan de hand van een vragenlijst).

Verwachte CO2-vermindering : niet van toepassing

Ander(e) effect(en) :

  • Sociaaleconomisch: financieel voordeel voor de Stad en voor de personeelsleden in hun eigen woning.
  • Cultureel: banden smeden tussen de werknemers.
  • Milieu: rationeel gebruik van natuurlijke rijkdommen (URR).

OPVOLGINGS- EN EVALUATIE-INDICATOREN :

Opvolgingsindicatoren :

  • Aantal activiteiten dat jaarlijks voor het personeel wordt georganiseerd.
  • Aantal deelnemers.

Resultaatsindicatoren :

  • % deelnemers die tonen over een betere kennis van het probleem te beschikken na afloop van de activiteit (gemeten aan de hand van een vragenlijst).

Budget : €6.000