MIJN AUTO? DIE DEEL IK

auto

Om dit systeem te bevorderen moet er een databank worden aangelegd en moet er een kaart worden gemaakt waarin alle plaatsen van autodelen worden opgenomen. Op die manier kan de Stad aan het publiek, via meerdere van zijn communicatie- tools / -kanalen, meedelen welke milieu- en economische voordelen deze vervoerswijze oplevert.

Voornaamste projectdrager :

OE Mobiliteit en openbare ruimten

TE BEREIKEN STREEFDOELEN :

  • Het gebruik van de deelauto uitbreiden.
  • Een databank (en een kaart) creëren over de mogelijkheden voor autodelen op het grondgebied.

Verwachte CO2-vermindering : moeilijk te berekenen

Ander(e) effect(en) :

  • Sociaaleconomisch: minder uitgaven voor de burgers.
  • Cultureel: sommige vormen van autodelen tussen par- ticulieren zijn bevorderlijk voor de sociale relaties tussen buren.
  • Milieu: er worden minder parkeerplaatsen ingenomen.

OPVOLGINGS- EN EVALUATIE-INDICATOREN :

Opvolgingsindicatoren :

  • Aantal raadplegingen van de betrokken websites (of online gids / folder).
  • Aantal reservaties van voertuigen.

Resultaatsindicatoren :

  • Partnerschap met organisaties voor autodelen, voor een jaarlijkse opvolging van de verhuringen (anonieme gegevens).

Budget : €24.000