MIJN SCHOOL, MIJN ENERGIE

school

De bewustmaking van kinderen is van cruciaal belang om aan te zetten tot gedragswijzigingen bij de bevolking. De Stad Brussel zal in zijn scholen informatiecampagnes voeren in de vorm van wedstrijden. Het doel is om het energieverbruik te verminderen en de leerlingen tegelijk de goede attitudes of houdingen bij te brengen om ook bij hen thuis te gaan besparen op energie.

Voornaamste projectdrager :

Departement Openbaar Onderwijs

TE BEREIKEN STREEFDOELEN :

 • Een wedstrijd tussen verschillende scholen organiseren om de CO2-/energie-impact van de scholen te verklei- nen.
 • Over 5 jaar moeten alle scholen ten minste eenmaal hebben deelgenomen aan de wedstrijd (lager en middelbaar onderwijs).
 • Het energie- en waterverbruik van de scholen met 10% verminderen binnen een termijn van 3 jaar (vanaf het begin van de wedstrijd).
 • Vrijgeven van de informatie via open data.

Verwachte CO2-vermindering : 25,62 tCO2/jaar

Ander(e) effect(en) :

 • Sociaaleconomisch: de energiefactuur van de school verminderen.
 • Cultureel: de leerlingen sensibiliseren.
 • Milieu: de milieu-impact van de school vermin- deren.

OPVOLGINGS- EN EVALUATIE-INDICATOREN :

Opvolgingsindicatoren :

 • Aantal deelnemende scholen (% van het totaal) per jaar.
 • Aantal deelnemende leerlingen.

Resultaatsindicatoren :

 • Verbruik per type: water, elektriciteit, gas.
 • % van de leerlingen die ten minste 5 houdingen kennen om het verbruik van water en energie te verminderen.

Budget : €41.500