SENSIBILISERING VAN DE HANDELAARS

sensibilisering van de handelaars

De Stad wil workshops organiseren om de handelaars te sensi- biliseren voor energiebesparingen. De actie zal beginnen met een sensibilisering van de verschillende organisaties, federaties en verenigingen die handelszaken ondersteunen om hen bij de actie te betrekken. Na de workshops kunnen er bezoeken van deskundigen (gratis quick scans rond energieverbruik) worden georganiseerd op vraag van de handelaars. De deskundigen zullen een analyse maken en aangeven welke methoden de handelaars kunnen toepassen om hun energieverbruik te ver- minderen. Ze zullen worden vermeld op de website van Onder- nemen.Brucity, in de rubriek FAQ ‘Wist je dat?’. De informatie zal worden overgenomen in de nieuwsbrief van Ondernemen.- Brucity die naar de handelaars wordt verstuurd.

Voornaamste projectdrager :

Ondernemen-brucity.be

TE BEREIKEN STREEFDOELEN :

  • Organisatie van 3 workshops/jaar om de handelaars te sensibiliseren voor energiebesparingen.

Verwachte CO2-vermindering : 11 tCO2/jaar

OPVOLGINGS- EN EVALUATIE-INDICATOREN :

Opvolgingsindicatoren :

  • Aantal georganiseerde workshops.

Resultaatsindicatoren :

  • Aantal deelnemers aan de workshops.

Budget : € 1.000