VERGROENEN VERGUNNEN

Vergroenen vergunnen

Naar het voorbeeld van andere steden (Parijs, Luik ...) wil de Stad Brussel een online instrument ontwikkelen voor de inwoners of groepen van inwoners die een vergroeningsvergunning willen aanvragen. Dit instrument zal de administratieve opvolging van de aanvragen en de stappen voor de uitvoering van de vergroe- ningsprojecten vergemakkelijken.

Voornaamste projectdrager : OE Groene Ruimten

TE BEREIKEN STREEFDOELEN :

  • Het voor de inwoners mogelijk maken vergroeningspro- jecten uit te voeren (bakken met groenten, planten tegen de gevel, bloemen rond bomen enzovoort) in de openbare ruimte.

Verwachte CO2-vermindering : niet van toepassing

Ander(e) effect(en) :

  • Sociale cohesie: het welzijn van de inwoners verbeteren.

  • Cultureel: de inwoners sensibiliseren voor de bescherming van de natuur in de stad, landschapswinst voor de bevolking en het toerisme.

  • Milieu: biodiversiteit, seizoens- en lokale groenten enzovoort.

OPVOLGINGS- EN EVALUATIE-INDICATOREN :

Opvolgingsindicatoren :

  • Aantal vergroeningsaanvragen

Resultaatsindicatoren :

  • Aantal bakken met groenten, gevelplanten, bloemen rond bomen enzovoort.

Budget : €20.000 (variabel)