WE ARE THE CHANGE

Change

De Stad wil Dinsdagen van het Leefmilieu wijden aan de pro- blematiek van de klimaatverandering. Er zal een jaarlijkse agen- da worden opgesteld om de soorten activiteiten (film, confe- renties, workshops) te bepalen die zullen worden aangeboden over thema’s die verband houden met klimaatverandering. Deze activiteiten zullen worden aangepast aan de doelgroepen en zullen eventueel steunen op bestaande lokale organisaties en externe partners.

Voornaamste projectdrager :

OE Milieuraadgeving

TE BEREIKEN STREEFDOELEN :

  • Informatie- en bewustmakingsactiviteiten organiseren over het thema energie/klimaat, bestemd voor het grote publiek, met als doel na verloop van tijd aan te zetten tot gedragswijzigingen.

  • Aantal en regelmaat van de activiteiten te bepalen in functie van de kalender die zal zijn opgemaakt.

Verwachte CO2-vermindering : niet van toepassing

OPVOLGINGS- EN EVALUATIE-INDICATOREN :

Opvolgingsindicatoren :

  • Aantal activiteiten per jaar.

Resultaatsindicatoren :

  • Aantal burgers dat elk jaar wordt gesensibiliseerd.

Budget : €8.000